ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการทดสอบ

ชื่อผู้ใช้งานสำหรับ การขาย

User name : cashier
Password : 7456

ชื่อผู้ใช้งาน สำหรับ ผู้บริหารระบบ สามารถดูได้ทุกฟังก์ชั่น แต่ ไม่สามารถบันทึกได้
User name : owner
Password : 7485