การชำระเงินที่ปลอดภัย

การชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา

With SSL

Using Visa/Mastercard/Paypal

About this service


หรือ ชำระเงินผ่าน พร้อมเพย์ : สแกนเพื่อชำระเงิน

Thai QrPayment with Promt Pay

หรือ โอนเงิน ผ่านปัญชีธนาคาร ของประเทศไทย.

ในนาม : ชิณพล เลิศวัฒนวณิชย์

BangkokBank.jpg
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
สาขา : เซ็นทรัล พระราม 2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี. 033-0-76383-0

KasikornBank-jpg.png
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน
สาขา : เซ็นทรัล พระราม 2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี. 743-2-84637-3ในนาม : นางสาว วดีพัส เลิศวัฒนวณิชย์


โอนเงิน ผ่านปัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 566-556399-8
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์PaySolution.png

แจ้งชำระเงิน