ในโลกยุคดิจิตอล การทำธุรกิจให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และระบบเศรษฐกิจ ที่ผันแปร  ธุรกิจที่มีผลกระทบ และอ่อนไหว ก็คงหนีไม่พ้น ธุรกิจร้านอาหาร และภัตคาร การที่จะรักษาความมั่นคงทางธุรกิจ และรายได้นั้น ต้องอาศัยฝืมือ และการบริหารจัดการอยู่มิใช่น้อย และต้นทุนในการบริหารจัดการหนึ่งที่ต้องจัดสรรบงบประมาณไว้ก็คือ ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟแวร์ นอกจากจะเป็นเครื่องมือ ในการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้น ยังถือเป็นกลยุทธ์ ที่ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

        ระบบธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ที่ยังไม่ได้มีการนำ ไอที หรือ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมซอฟแวร์ มาใช้ นั้นย่อมเสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าที่มีพฤติการหลากหลายต่อกระแสโลกนั้นเอง อีกทั้ง ระบบการทำงานด้วยคนเป็นเวลานานๆ มีความอ่อนล้า อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง จดใบสั่งผิด, ส่งของผิด, คิดเงินผิด, เก็บเงินผิดโต๊ะ, รายงานผล รายได้ไม่ถูกต้อง และอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในอนาคตได้. ให้เราช่วยคุณสิคะ ด้วยระบบการทำงานของ Order Anywhere จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป 

สั่งซื้อตอนนี้

แอพจัดการร้านอาหาร

Order Anywhere คืออะไร?

          Order Anywhere คือ แอพปลิเคชั่น ซ๊อฟแวร์ ที่ได้พัฒนาและออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ ร้านอาหาร ที่มีการขายหน้าร้าน และ รับรายการสั่งอาหาร สั่งทำ 
และออกใบเสร็จเมื่อทำรายการที่สั่งเสร็จ โดยใช้สมาร์ทโฟน หรือ แทบเล็ต เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล และสั่งงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง


Order Anywhere เหมาะกับธุรกิจแบบไหน?

 1. ธุรกิจที่มีการขายหน้า เช่น ร้านกาแฟ, ร้านเบเกอร์ลี่, ร้านไอศครีม เป็นต้น

 2. ธุรกิจที่สั่งทำ และออกใบเสร็จ (Order to Bill) ได้แก่ธุรกิจ ร้านอาหาร,สวนอาหาร ภัตคาร  เป็นต้น


ทำไมต้องเลือกใช้ Order Anywhere

 1. ใช้งานได้จริง ด้วยการพัฒนา และออกแบบ จากประสบการณ์ของระบบการทำงานร้านอาหาร โดยการวิเคราะห์และออกแบบ ตามหลักข้อมูลสารสนเทศ

 2. การใข้งานเป็นระบบ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้งาน ตามหน้าที่การใช้งาน ที่กำหนดไว้

 3. สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นภาษาไทยได้ ทำให้ เข้าใจง่าย

 4. ติดตั้งง่าย การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก(Receipt printer) ที่ใช้พิมพ์ ใบสั่ง หรือ ใบเสร็จรับเงินนั้น ระบบได้ออกแบบ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างเปิดกว้าง และเข้ากับอุปกรณ์ที่แพร่หลาย ทำง่ายต่อการติดตั้ง และไม่ยึดติดกับยี่ห้อ ทำให้ผู้ใช้สามารถ กำหนดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เองได้ 

 1. ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เป็น สมาร์ทโฟน หรือ แทบเล็ต ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง และ เป็นที่แพร่่หลายโดยทั่วไป

 2. การสั่งพิมพ์ใบยังเครื่องพิมพ์ทำงานได้รวดเร็ว แม้ว่าจะมีการสั่งพิมพ์หลายเครื่องพร้อมกัน เจ้าของกิจการสามารถเข้าถึง การทำงานได้ทุกระบบ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

 3. มีระบบสำรองข้อมูลทุกวัน

 4. สามารถเลือกใช้งานได้แบบ เช่าสิทธิ หรือ ซื้อสิทธิขาด**  ราคาไม่แพง ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้

 5. สามารถแก้ไขรูปแบบใบสั่งทำอาหาร และใบเสร็จได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 6. ให้คำปริกษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ ตลอดอายุการใช้งาน

สรุปง่ายๆ ก็คือ ง่าย ดี ถูก

แอพร้านอาหาร สั่งได้ สั่งดี

แอพร้านอาหาร สั่งเร็ว ได้เร็ว
แอพร้านอาหาร สดวก รวดเร็ว ทันสมัย แอพร้านอาหาร สดวก รวดเร็ว ทันสมัย

Order Anywhere ทำงานอย่างไร?

ภาพรวมการทำงาน Order Anywhere

          การทำงานของระบบ Order Anywhere มีลักษณะการทำงาน แบบ Client Server  มีเครื่องแม่ข่ายที่อยู่บนระบบ Colud ที่ใช้เครื่องแม่ข่ายหลายๆ เครื่องรวมกัน ในการประมวลผล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ส่งข้อมูลมายังเครื่องลูกข่าย ที่เป็น สมาร์ทโฟน หรือ แทปเล็ต ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์ เป็นตัวประมวลผลข้อมูล ถ้าพูดง่าย ก็คือ เราใช้มือถือสมาร์ทโฟน ประมวลผล และบริหารจัดการร้านอาหาร ผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วย Order Anywhere นั่นเอง

          จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้ สามารถใช้สมาร์ทโฟน ในการรับ Order และพิมพ์ใบสั่งทำอาหาร ไปยังห้องครัว หรือ บาร์น้ำ ตามที่กำหนดไว้ ผ่านตัวกลางที่เรียกว่า Wifi Router (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) ส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เครื่องแม่ข่าย และพิมพ์ใบสั่งไปยังห้องครัว และ บาร์น้ำ จากนั้นเมื่อมีการเรียกเก็บเงิน พนักงานเก็บเงินจะเรียกข้อมูลโต๊ะที่เรียกเก็บเงิน โดยใช้แทปเล็ต ให้อ่านข้อมูลเครื่องแม่ข่ายมาประมวลผล และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ เก็บเงินกับลูกค้า

ภาพรวมการทำงาน Order Anywhereจากภาพรวมดังกล่าวข้างต้น เป็นขั้นตอนปกติโดยรวมที่เกิดขึ้นในธุรกิจร้าน แต่รายละเอียดและความสามารถของ Order Anywhere ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้น มีดังต่อไปนี้

1. รับออร์เดอร์ สั่งทำอาหาร พิมพ์ใบสั่งไปยังห้องครัว และบาร์น้ำ
2. สามารถสร้างรายโปรด หรือ เมนูลัด หรือรายการอาหารที่ใช้บ่อยๆ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
3. สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมพิเศษจาก รายการสินค้าได้ เช่น ไม่ใช่ผงชูรส, ไม่เผ็ดมาก เป็นต้น
4. สามารถ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม จำนวน และรายการได้ รวมถึงสามารถยกเลิกรายการได้
5. สามารถสั่งพิมพ์ใบอาหารใหม่ได้ 
6. สามารถตั้งค่ารายการอาหาร ที่จะสั่ง ให้พิมพ์ใบยังเครื่องพิมพ์ที่กำหนดได้ โดยผู้ใช้อาจ แบ่งประเภท หรือรายการอาหาร ที่ใช้เวลานานกว่าอาหารประเภทอื่น สั่งพิมพ์ใปยังห้องครัวอีกห้องหนึ่งให้ทำแยกกัน เช่น อาหารประเภท ทอด หรือ นึ่ง จะสั่งพิมพ์ไปยัง ห้องครัว2 (แผนกทอด) ส่วนรายการอื่นๆ อาจจะสั่งไปยัง ห้องครัว1 สำหรับรายการอาหารปกติก็ได้  โดยสามารถกำหนด ให้สั่งพิมพ์แยกกันได้ถึง 20 เครื่อง (โดยรายรายละเอียดดังสามารถแบ่งให้เหมาะสมตามขนาดของธุรกิจได้)
7. มีระบบสมาชิก และการให้ส่วนลด กับลูกค้า
8. สามารถแก้ไข รหัสอ้างอิงในระบบได้ เช่น หน่วยนับ,ประเภทอาหาร 
9. สามารถให้ส่วนลดเป็น เปอร์เซนต์ส่วนลด หรือ ให้ส่วนลดแบ่งตามประเภทลูกค้าได้โดยแบ่ง ลูกค้าทั่วไป, ลูกค้าพิเศษ, ลูกค้าสมาชิก, เครือญาติ
   ยกตัวอย่างเช่น แกงส้มแป๊ะซะ ราคาขายปกติ อยู่ที่ 170 บาท ผู้ใช้สามารถให้ส่วนลด ตามประเภทได้ดังนี้
   - ราคาทุน                90.-
   - ลูกค้าทั่วไป           170.-
   - ลูกค้าพิเศษ           160.-
   - ลูกค้าสมาชิก         150.-
   - เครือญาติ             120.-
10 สามารถกำหนดรายการสินค้า บางรายการไม่ให้ลดราคาได้ เช่น กรณีให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์ ค่าอาหารทั้งหมด 10% ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
    โดยให้รายการสินค้า เป็นรายการสุทธิ คือลดไม่ได้
11. สามารถย้ายโต๊ะได้
12. สามารถยกเลิก หรือ สั่งพิมพ์ใบเสร็จใหม่ได้
13. สามารถคิดเงินรวมโต๊ะได้ เช่น ลูกค้านั่งกินอาหาร อยู่ที่โต๊ะ A1,A2,A5 และ V1 แต่ให้เก็บทั้งหมดที่โต๊ะ V1
14. มีระบบจัดการผู้ใช้งาน ตามระดับที่ต้องการได้
15. มีระบบรายงานให้กับผู้บริหาร หรือเจ้าของเรียกดูได้ เช่น
      - รายงานจัดอันดับสินค้าขายดี **
      - รายงานโต๊ะทำเงิน**
      - รายงานขาย (รายละเอียดตามใบเสร็จ) กำหนดช่วงตาม วัน/เดือน/ปี และ พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ได้
      - รายงานสรุปยอดขาย (ตามวัน) กำหนดช่วงตาม วัน/เดือน/ปี และ พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ได้
      ** สามารถแสดงผล เป็น ชาร์ท วงกลม,แท่ง แนวตั้ง แนวนอน,เส้น, พื้นที่

ตัวอย่างการแสดงรายงาน ด้วย ชาร์ท

ชาร์ท วงกลม แอพ Order Anywhere
สั่งซื้อวันนี้