ค่าบริการนอกสถานที่ ดูขนาดใหญ่กว่า

ค่าบริการนอกสถานที่

ค่าบริการนอกสถานที่

- ให้บริการเกี่ยวกับ การติดตั้งอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบ Order Anywhere

รายละเอียดเพิ่มเติม

3,800.00 ฿ ยังไม่รวมภาษี

รายละเอียดเพิ่มเติม

* ราคาดังกล่าวรวมค่าเดินทางแล้ว

กรณีเกินกำหนด จากระยะเวลา การคิดบริการออกนอกสถานที่
ค่าบริการต่อครั้ง ต่อ วัน ราคา 3,900 บาท (กรุงเทพฯ)
ต่างจังหวัด ราคา 4,900 บาท
- ไม่นับรวมค่าอะไหล่ และ การสำรองอุปกรณ์ให้ใช้
- ราคาให้เช่าอุปกรณ์
- เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก 1,000 บาท/เดือน
- ลิ้นชักเก็บเงิน 500 บาท/เดือน
- อุปกรณ์เครือข่าย 500-2,000 บาท/เพือน
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง 5,000-15,000 บา่ท/เดือน
หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ให้เช่าเพื่อใช้งาน อาจมียี่ห้อ หรือคุณลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน